Lilia Luján (Meksiko / Mexico) 

Sarjasta Muodonmuutoksia / Transformation series 

Suddenly, surprised by the pandemic, 1.5 billion people, a fifth of humanity had to lock themselves at home to avoid the contagion of a virus that spread throughout the world. The psycho-social impact of the quarantines imposed around the world as a result of the Covid-19 pandemic. Discover what we are made of and adapt to the new normal. Of course, a big recognition to all the health personnel, essential in this situation. 
 
Yhtäkkiä pandemian yllättämänä 1,5 miljardin ihmisen, viidenneksen ihmiskunnasta, oli lukittauduttava kotiinsa välttääkseen kaikkialla maailmassa leviävän viruksen tartunnan. Covid-19-pandemian seurauksena eri puolilla maailmaa määrättyjen karanteenien psykososiaaliset vaikutukset pysäyttivät: täytyi tutustua siihen, mistä meidät on tehty ja sopeutua uuteen normaaliin. Suuri tunnustus kaikelle terveydenhuoltohenkilöstölle, joka on ollut tässä tilanteessa korvaamaton.