Pawel Pacholec (Puola / Poland)

Covid Portrait I / Covid muotokuva I

A dadaist approach to the portrait subject. Composition is chaotic just like the times we live in due to Covid-19 epidemic. We need medical and laboratory excellency. We count on the medic personnel, workers and mostly on doctors knowledge, wisdom and experience towards developing the effective cure and vaccine. Collage is inspired by artists such as Kurt Schwitters and Robert Rauschenberg.

Dadaistinen lähestymistapa muotokuvan aiheeseen. Sommittelu on kaoottinen, aivan kuten aika, jota elämme Covid-19-epidemian vuoksi. Tarvitsemme lääketieteen ja laboratorioiden huippuosaamista. Luotamme lääkintähenkilökuntaan, työntekijöihin ja ennen kaikkea lääkäreiden tietoon, viisauteen ja kokemukseen tehokkaan parannuskeinon ja rokotteen kehittämiseksi. Kollaasi on saanut inspiraationsa Kurt Schwittersin ja Robert Rauschenbergin kaltaisilta taiteilijoilta.