Patricia Villalobos Echeverría (Nicaragua/ US)

Latitudes VI / Leveysasteet IV

Memory and nostalgia are intrinsic to the social imaginary of Nicaraguans, who dared to dream of a free Nicaragua in the 1970s, when the Somoza dictatorship was toppled. A new era of violence reawakens the trauma of the civil war of the 70s and reminds us of the fragility of freedom, the power of memory and the danger of nostalgia. Latitudes VI explores our role as spectators and as victims of political unrest. It explores the complexities of seeing, hearing, and feeling in this contemporary era of spectral visuality and violence.

Muisti ja nostalgia ovat olennainen osa niiden nicaragualaisten sosiaalista mielenmaisemaa, jotka uskalsivat unelmoida uudesta maailmasta, vapaasta Nicaraguasta 1970-luvulla, kun Somozan diktatuuri kukistettiin. Väkivallan uusi aikakausi nostattaa 1970-luvun sisällissodan traumoja ja muistuttaa meitä vapauden hauraudesta, muistin voimasta ja nostalgian vaarasta. Teos tutkii rooliamme katsojina sekä poliittisten levottomuuksien uhreina. Se tutkii näkemisen, kuulemisen ja tuntemisen monimutkaisia ulottuvuuksia tänä korostuneen visuaalisuuden ja väkivallan aikakautena.