Barbara Balfour (Kanada / Canada)

Uudelleen ja uudelleen / Over and Over

Over and Over is a work from 2009 that has taken on different meanings over time, especially during the pandemic. Its companion piece is On and On. Both seem to mean the same thing, referring an ongoing and continuous state. Over time I came to see that “over and over” can also refer to something more final, to something that is “over”, either the same thing, or the opposite. I made this work at time when my parents were near the end of their lives, when the line between living and dying was not readily apparent. More recently, the work has taken on additional meaning for me. It seems to connect to the ongoing, protracted state of limbo related to living in a pandemic – events happening over and over and over, without end in sight.

Uudelleen ja uudelleen on teos vuodelta 2009, joka on saanut ajan myötä uusia merkityksiä, erityisesti pandemian aikana. Sen rinnakkaisteos on nimeltään On and On. Molemmat näyttävät tarkoittavan samaa asiaa, viitaten meneillään olevaan ja jatkuvaan tilaan. Sittemmin tajusin, että “over and over” voi viitata myös johonkin lopullisempaan, johonkin joka on jo ohi – joko samaan asiaan tai sen vastakohtaan. Tein tämän teoksen aikana, jolloin vanhempieni elämä lähestyi loppuaan ja elämän ja kuoleman välinen raja oli epäselvä. Myöhemmin teos on saanut uuden merkityksen. Se tuntuu liittyvän pitkittyneeseen välitilaan pandemian keskellä – kun kaikki vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ilman, että loppua on näkyvissä.