Kulpreet Singh (Intia / India)

Mustat lähtemättömät jäljet / Indelible Black Marks

This work pictures a peaceful protest turning violent. The use of sticks, stones and water-cannons – be it the rioters or the political dispensation – has resulted in unforgettable losses. Violence is not a solution to any problem. A vibrant democracy thrives on mutual respect between the government agencies and the public. When agitations turn violent, indelible marks are left on the fragile fabric of life and human memory for generations. The work was executed through live performances to awaken the conscience of those involved in the violent actions.

Tämä teos kuvaa rauhallisten protestien muuttumista väkivaltaisiksi. Keppien, kivien ja vesitykkien käyttäminen mielenosoituksissa on johtanut kamaliin menetyksiin. Väkivalta ei ole koskaan ratkaisu. Elinvoimaisen demokratian taustalla on aina molemminpuolinen kunnioitus hallinnon ja kansalaisten välillä. Kun protestit muuttuvat väkivaltaiseksi, elämän herkkään kudokseen ja sukupolvien muistiin jää pysyviä jälkiä. Teos toteutettiin performanssina herättelemään väkivaltaan osallistuneiden omatuntoa.