Theona Truter (Etelä-Afrikka / South Africa)

Yhdeksän mieleen painettavaa tekoa ja sanontaa. Toinen kirja – hollantilainen Raamattu (1535) / Nine deeds of memorable deeds and sayings. Book 2 – The 1535 Dutch Bible

This work is documenting an event that happened on 18 April 2021 at the University of Cape Town. A devastating fire gutted the Jagger-Reading room that housed an irreplaceable collection of books, artworks, and audio documentation.  I decided to make a series of nine works, each referring to a specific book that was possibly damaged in the fire. This work shows part of the room and a page from the Dutch Bible. This work has become a symbol for me of my insecurities, misgivings, and questions on how I fit in a country on the southern point of Africa, where I was born and raised. A DNA test revealed that my family is fifty percent Scandinavian, with German and Dutch forefathers. Where does my history start, and which parts may I claim for me?

Tämä teos dokumentoi tapauksen, joka sattui 18. huhtikuuta 2021 Kapkaupungin yliopistossa. Tulipalo tuhosi Jagger-Reading-huoneen, jossa oli korvaamaton kokoelma kirjoja, taideteoksia ja äänitallenteita.  Päätin tehdä yhdeksän teoksen sarjan, joista kukin viittaa tiettyyn, tulipalossa todennäköisesti vaurioituneeseen vanhaan kirjaan. Tässä teoksessa näkyy osa huoneesta ja sivu hollantilaisesta Raamatusta. Minulle teoksesta on tullut symboli epävarmuudestani, epäilyksestäni ja kysymyksestäni, miten sovin Afrikan eteläisellä kärjellä sijaitsevaan maahan, jossa olen syntynyt ja kasvanut? DNA-testi paljasti, että sukuni on 50-prosenttisesti skandinaavista ja minulla on saksalaisia ja hollantilaisia esi-isiä.  Mistä minun historiani alkaa ja mitä voin pitää osana omaa historiaani?