Roberto Torres Mata (Yhdysvallat / United States of America)

Lintujen muutto / Migración de Las Aves / Bird Migration

This work captures a scene along the United States-Mexico border and presents a combination of Indigenous and Christian religious imagery. The Virgin Mary printed in a layer of metallic ink, presides over the landscape, accompanied by the “heads of the ancestors”, imbue the scene with a sense of sacred reverence. This is an example of cultural mestizaje, a term that in Latin America mostly refers to the blending of Indigenous and European traditions.

Tämä teos taltioi tapahtuman Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla ja se on yhdistelmä alkuperäiskansojen ja kristittyjen uskonnollista kuvastoa. Maisemaa hallitsee metallimusteella painettu Neitsyt Maria, joka yhdessä “esi-isien päiden” kanssa tuo teokseen pyhyyden kunnioituksen tunnelman. Tämä on esimerkki kulttuurisesta mestizajesta, joka Latinalaisessa Amerikassa tarkoittaa useimmiten alkuperäiskansojen ja eurooppalaisten perinteiden sekoittumista.