Kalli Kalde (Viro / Estonia)

Ilmestys / Revelation

Nowadays there is another world beside the visible world – electrical field carrying information. Even seemingly pure and untouched nature and isolated places are filled with electromagnetic waves and information flood. For me, modern electronic patterns are also related to ethnographic patterns, both have a hidden message inside them, a system of meaning that does not open itself up to the unattached viewer. I like the idea that a young engineer could find inspiration for his work from ethnographic objects covered with ancient patterns.

Nykyään aineellisen maailman lisäksi on toinen maailma – sähköinen, informaatiota sisältävä kenttä. Jopa näennäisen puhtaat ja koskemattomat luonnon alueet ja eristetyt paikat ovat täynnä elektromagneettisia aaltoja ja informaation tulvaa. Mielestäni modernit elektroniset kaavat liittyvät myös etnografisiin kaavoihin, molemmat sisältävät piilotettuja viestejä – merkityksiä, jotka eivät avaudu irrallisille katsojille. Pidän ajatuksesta, että nuori insinööri voi löytää inspiraatiota työhönsä etnografisista esineistä, jotka ovat muinaisten kuvioiden peitossa.