Vesna Filipovic (Serbia)

Mick Jaggerin muotokuva / Portrait of Mick Jagger

All my works are created in a period of four years, where I was confronted with life-threatening events regarding the health of the closest family member. That made me question our existence, life, our personal priorities and sacrifices, vulnerabilities, depression, … In that delicate period the only thing that brought me hope and peace of mind was art. I couldn’t concentrate on anything else, except to be there for my family and draw. Why Mick Jagger? I think he is the symbol of optimism and a beacon of hope. While the Rolling Stones are still performing in their age, anything is possible!

Kaikki teokseni ovat syntyneet neljän vuoden aikana, jolloin jouduin kohtaamaan hengenvaarallisia tapahtumia lähimmän perheenjäseneni terveyteen liittyen. Kaikki se sai minut kyseenalaistamaan olemassaoloa, elämää, henkilökohtaisia prioriteettejamme ja uhrauksiamme, haavoittuvaisuutta ja masennusta. Tuohon aikaan ainut asia, joka toi minulle toivoa ja mielenrauhaa oli taide. En voinut keskittyä mihinkään muuhun kuin piirtämiseen ja läsnäoloon perheeni kanssa. Miksi Mick Jagger? Mielestäni hän on optimismin symboli ja toivon majakka. Jos Rolling Stones kykenee iästään huolimatta edelleen esiintymään, kaikki on mahdollista!