Kaisa Koljonen (Suomi / Finland)

Koodi / The Code

Teos on tehty Grafiikkakeskus Ratamossa Jyväskylässä, jossa aloin työskennellä tammikuussa 2017 hieman taidekoulusta valmistumisen jälkeen. Teos on siirtymäteos, jonka tekemällä koin taiteilijan ja taidegraafikon identiteettini muuttuvan taideopiskelijasta nuoreksi ammattilaiseksi. Se on siirtymäteos myös omassa henkilökohtaisessa psyykkisessä elämässäni. Teoksen tekoprosessin avulla selätin pitkäaikaiset pahimmat psyykkiset ja eksistentiaaliset ongelmani. Teoksen nimi The Code viittaa siihen, miten tekoprosessin aikana – kolme kuukautta yksityiskohtaista monotonista viivapiirtämistä – koodasin psyykkisesti itseni uudelleen. Prosessia voi verrata psyykkiseen kasvuun meditaation kautta.

The work is made at Grafiikkakeskus Ratamo in Jyväskylä, where I started working in January 2017, shortly after graduating from art school. The work is a transitional piece, through which I experienced my identity as an artist and graphic designer changing from an art student to a young professional. It is also a transitional work in my own personal psychic life. Through the process of making this work, I overcame my long-standing worst psychological and existential problems. The title of the work, The Code, refers to how during the process – three months of detailed monotonous line drawing – I psychologically recoded myself. The process can be compared to psychic growth through meditation.