Jirko Viljanen (Suomi / Finland)

Hän saapuu ystävän lailla / He Arrives Like a Friend

Olen viime aikoina käsitellyt hapertunutta mielenterveyttä. Olen avannut henkilökohtaisen näkökulmani siihen, mitä seuraa, kun muuttuva elämäntilanne, uupumus ja menneisyyden painolasti kohtaavat. Mitä tapahtuu, jos ei uskalla pysähtyä kohtaamaan tunteitaan? Teokseni ovat rujoja ja rehellisiä kuvauksia siitä, kun psyyke pettää. Monien muiden tavoin olen kasvanut ympäristössä, jossa tunteista ei puhuta. Teokseni tiivistää omat hankalat vuoteni ja pyrkii poistamaan mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa ja tarttumaan sukupolvia vaivanneeseen vaikenemisen kulttuuriin. Puhumattomuudella voi olla kauaskantoisia seurauksia, joten haluan teoksellani kannustaa suomalaisia käsittelemään traumaattisiakin asioita.

I have recently been dealing with fragile mental health. I have opened up my personal perspective on what happens when changing life circumstances, exhaustion and the burden of the past come together. What happens when you don’t have the courage to stop and face your feelings? My work is a raw and honest portrayal of when the psyche fails you. Like many others, I grew up in an environment where emotions were not discussed. My work summarises my own difficult years and seeks to break down the stigma associated with mental illness and address the culture of silence that has plagued generations. Not speaking out can have far-reaching consequences, so I want my work to encourage Finns to address traumatic issues.