Qi Luo (Kiina / China)

Päiväkirjasarjat / Diary series

The owner of the theme is my mother, who died in 2000. But in my mind, she will always exist. The young mother is very beautiful. What is more beautiful is her heart. She taught me to think, live and study. In front of my mother, I will always be a child. This child always follows her mother. Over the past 20 years, I have used the simplest artistic way to show her, which makes us often meet and communicate with each other. I will use my whole life to complete this work in various forms. I often use diary works to display in exhibitions around the world. A great mother is a work, and I am the child of the work.

Teeman innoittaja on äitini, joka kuoli vuonna 2000. Mutta mielessäni hän on aina olemassa. Nuori äiti on hyvin kaunis, ja vielä kauniinpi on hänen sydämensä. Hän opetti minut ajattelemaan, elämään ja opiskelemaan. Äitini edessä olen aina lapsi. Tämä lapsi seuraa aina äitiään. Viimeisen 20 vuoden aikana olen käyttänyt yksinkertaisimpia taiteen keinoja kuvatakseni häntä, ja siispä koen että tapaamme ja kommunikoimme usein, vaikka hän ei olekaan täällä. Käytän koko elämäni tämän työn loppuunsaattamiseen eri muodoissa. Käytän usein päiväkirjatöitä näyttelyissä ympäri maailmaa. Suuri äiti on teos, ja minä olen teoksen lapsi.