Michael DalCerro (Yhdysvallat / United States of America)

Urbanologia / Urbanology

My imaginary urban spaces, like real cities, are evolutionary creations that are the result of both chance and careful planning. I try to embrace the same kinds of creative contradictions in my work. I am interested in representations of the city as a symbol of ‘Progress’ and ‘Modernity’ and I also explore the sense of anxiety and uncertainty that often accompanies change. In this print I am using mechanical-like forms to represent buildings as a metaphor for how urban spaces operate like a machine. Urbanology explores a range of issues including overdevelopment, urban planning – or the lack of it – and the commercialization and commodification of public space and the environment.

Kuvitteelliset kaupunkitilani ovat oikeiden kaupunkien tapaan evolutiivisia luomuksia, jotka ovat sekä sattumien että tarkan suunnittelun seurauksia. Yritän työssäni lähestyä tätä ristiriitaa. Olen kiinnostunut kaupungin esittämisestä edistyksen ja nykyaikaisuuden symbolina ja samaan aikaan käsittelen myös ahdistuksen ja epävarmuuden tunnetta, joka usein liittyy muutokseen. Tässä vedoksessa käytän rakennusten esittämiseen mekaaniselta näyttäviä muotoja vertauskuvana sille, miten kaupunkitilat toimivat kuin koneen lailla. Urbanologia tutkii useita eri haasteita, kuten ylikehitystä, kaupunkisuunnittelua ­– tai sen puutetta – sekä julkisen tilan ja ympäristön kaupallistumista ja tuotteistamista.