Derek Besant (Kanada / Canada)

IMU #4 / UNDERTOW #4 

Since developing artworks that reference this oceanic upheaval event in Japan, I see the elemental world of nature as a force that can wreak havoc amongst our invented structures that humans create as cities. Fukushima is a reminder that everything can be suddenly washed away without much warning. And though the image references realities to that moment in time – the artwork can be experienced as a psychological metaphoric state we are all part of presently, in how events of nature are a delicate balancing act we are part of. 

Siitä lähtien, kun olen työskennellyt Japanin hyökyaaltoon liittyvien teosteni parissa, olen kokenut luonnon voimana, joka voi tuosta vain tuhota ihmisten kehittämät kaupungeiksi luodut rakennelmat. Fukushima on muistutus siitä, että kaikki voi yhtäkkiä varoittamatta huuhtoutua pois. Vaikka teos viittaa katastrofin aikaiseen todellisuuteen, sen voi kokea myös psykologisena, metaforisena tilana, jossa me kaikki olemme ja johon me kaikki kuulumme osana luonnon tasapainoa.