Maya Stern (Yhdysvallat / United States of America)

Tiedostoa ei löydy! / File not found!

My art practice explores complexities of heritage and narratives referring to generational gaps. I draw focus on the relationship between carrier, descendant, and unresolved trauma, questioning the ways harrowing experiences affect generations that follow. This work weaves together an image of my grandfather, his separation from my grandmother – and death that resulted in the immediate loss of Jewish identity decades before my birth. This portrait is printed with bleach and woven together. The gaps between each individual thread create a loss of imagery. The phrase “File not found!” refers to the information loss caused by both digital and physical ageing. All memory, no matter the devise in which it is stored, is ephemeral.

Tutkin taiteessani perimätiedon monimutkaisuutta ja kertomuksia sukupolvien välisestä kuilusta. Pohdin perinteen kantajan, jälkeläisen ja käsittelemättä jääneen trauman välisiä suhteita. Millä tavalla raastavat kokemukset siirtyvät sukupolvelta toiselle? Teos punoo yhteen kuvan isoisästäni, hänen ja isoäidin erosta – ja kuolemasta, jonka seurauksena juutalainen identiteetti hävisi vuosikymmeniä ennen minun syntymääni. Muotokuva on painettu kudotulle pohjalle valkaisukuvioinnilla. Yksittäisten lankojen väliset raot tekevät kuvasta häilyvän. Lause “Tiedostoa ei löydy!” viittaa informaation katoamiseen, jonka aiheuttaa sekä fyysinen että digitaalinen ikääntyminen. Muistot ovat hetkellisiä, riippumatta siitä, mille laitteelle ne on tallennettu.