Nathan Meltz (Yhdysvallat / United States of America)

Nooan arkki / Noah’s Ark

Part critique, part fascination, the art I create examines the infiltration of technology into every facet of our lives, from family and food to politics and war. Nightmarish industrial creations are set against images of grand mechanical constructions, an off-kilter vision of technology. In my visual vocabulary, the contemporary world of nanotechnology and genetic modification is retrofitted with collaged analog machine parts. Collages of mechanical humanoids and animals turn into printmaking, animation, and sculpture, as I create visual narratives telling the story of a doomed robotic populace in a techno-dystopia.

Osittain kritiikkiä, osittain mielenkiintoa; tekemäni taide tutkii teknologian soluttautumista elämämme jokaiselle osa-alueelle, perheestä ja ruoasta politiikkaan ja sotaan. Painajaismaiset teolliset luomukset ovat rinnakkain mahtavien, mekaanisten rakennelmien kanssa, kuin kieroutunut visio teknologiasta. Visuaalisessa sanastossani nykyaikainen nanoteknologian ja geneettisen modifikaation maailma lisätään jälkikäteen analogisten koneenosien kollaasiin. Mekaanisten humanoidien ja eläinten kollaasit muuntuvat painotöiksi, animaatioksi ja veistoksiksi, luodessani visuaalista narratiivia tuhoontuomitusta, robotisoidusta kansasta teknodystopiassa.