Brian Reeves (Yhdysvallat / United States of America)

Kiitos J*malalle Wikileaksista / Thank G*d for Wikileaks

This piece represents a significant shift in my approach to art and life in significant ways.
One of them is a shift further away from my training and delight in making my hand-printed work to be an object of induced rarity (limited editions) meant as collectibles for the wealthy. This piece is instead an unlimited edition meant to propagate itself but actually being “destroyed” as a pristine work in the process of this implied usage.
Another of them is a shift away from the irony/sarcasm that has fueled so much earlier work toward being more forthright and true to myself, despite the potential to alienate a significant subset of previous supporters of my art, personal relationships, and professional prospects.

Tämä teos edustaa merkittävää muutosta lähestymistavassani kohti taidetta ja elämää. Yksi näistä muutoksista on erkautuminen koulutuksestani ja siitä mielihyvästä, että käsintekemäni painokset ovat harvinaisuuksia (rajoitettuja eriä), jotka on tarkoitettu varakkaiden keräilykohteiksi. Sen sijaan tämä teos on rajoittamaton painos, jonka tarkoitus on itsensä monistaminen, mutta jonka täydellisyys taideteoksena itseasiassa “tuhoutuu” tässä prosessissa ja käyttötarkoituksessa.
Toinen muutos on erkautuminen ironiasta ja sarkasmista, jotka ovat olleet vahvasti aikaisemman tuotantoni takana. Sen sijaan pyrin olemaan suorempi ja oma itseni, vaikkakin se mahdollisesti karkottaa huomattavan joukon aiemmista tukijoistani, henkilökohtaisista suhteistani ja ammatillisista mahdollisuuksistani.