Víctor Manuel Hernández Castillo (Meksiko / Mexico)

Uutta horisonttia etsimässä / Buscando un nuevo horizonte / Seeking a New Horizon

The Series of Linocuts “ The children of the earth” is a metaphor of the lack of balance between technological and spiritual development as well as the destruction of their natural environment. The creatures could stand for persons in our visible world or stand symbols for the symptomatic change in human behavior under the reign of technology.

Linoleikkausten sarja “The children of the earth” on metafora teknologisen ja hengellisen kehityksen välisestä epätasapainosta, sekä luonnollisen ympäristön tuhoutumisesta. Teoksen olennot voivat edustaa henkilöitä aineellisessa maailmassamme tai toimia symboleina ihmisen toiminnan oireellisesta muutoksesta teknologian vallan alla.