Elzanne Louw (Etelä-Afrikka / South Africa)

Miltä asiat meistä vaikuttavat (Nenä) / The way things seem to us (Nose)

In my recent works I explore the concept of qualia, which can be summarised to describe person’s individual subjective experience of an instance. Qualia is in essence, the way things seem to us, and this qualitative experience of the world is constructed by the unique inputs we can receive. Elliot Eisner, the renowned Master of Arts Education, describes our senses as information pick-up systems, which allow us to experience the qualitative world that we inhabit. How things seem to us therefore begins to explore the influence of sensory ability on our individual subjective experiences. In this particular work I examine the role of scent juxtaposed against the absence of sight, the work also has deep meaning to me because it is a portrait of my mother.

Viimeaikaisissa teoksissani tutkin kvalia-käsitettä, joka voidaan tiivistää tarkoittamaan ihmisen yksilöllistä, subjektiivista kokemusta tapahtumasta. Pohjimmiltaan kvalia ilmaisee sitä, miltä asiat meistä näyttävät. Tämä kvalitatiivinen kokemus maailmasta rakentuu uniikeista syötteistä, joita voimme vastaanottaa. Maineikas taidekasvatuksen maisteri Elliot Eisner kuvailee aistejamme informaation tiedonkeruujärjestelmiksi, jotka mahdollistavat laadullisen maailmamme kokemisen. Siispä se, miltä asiat meistä näyttävät, auttaa tutkiskelemaan aistien kyvyn vaikutusta yksilöllisiin subjektiivisiin kokemuksiimme. Tässä kyseisessä teoksessa tutkiskelen vastakkain aseteltuina hajuaistin roolia ja näön puuttumista. Teos on minulle myös erityisen tärkeä, sillä se on muotokuva äidistäni.