Fernando Velázquez (Brasilia / Brazil)

Gorgon

I trained a neural network algorithm to create Greco-Roman sculptures, and another to create African masks. I inverted the datasets feeding and training the one from the other’s database. Thus, artifacts of an uncertain nature emerged from two matrices of thought, the Greek and the African. Four objects created by the algorithm, two masks and two sculptures underwent a process of modeling and 3d printing and subsequent finishing with restoration techniques, giving rise to a set of non-existent archaeological objects, from a future that never happened.  

Koulutin yhden neuroverkkoalgoritmin luomaan kreikkalais-roomalaisia veistoksia ja toisen afrikkalaisia naamioita. Käänsin tietokantoja syöttämällä ja kouluttamalla niitä toistensa tietokannoista. Näin kahdesta ajatusmatriisista, kreikkalaisesta ja afrikkalaisesta, syntyi artefakteja, jotka eivät olleet luonteeltaan kumpaakaan. Neljä algoritmin luomaa esinettä – kaksi naamiota ja kaksi veistosta – mallinnettiin sekä 3D-tulostettiin ja viimeisteltiin restaurointitekniikoilla. Syntyi joukko olemattomia arkeologisia esineitä tulevaisuudesta, joka ei koskaan toteutunut.